Tub Lenz

És un experiment per demostrar la inducción electromagnética.
La inducción es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz FEM en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable.

Un camp magnètic constant, és a dir en repòs, no pot fer feina per si mateix. Per això un imant en repòs dins de la bobina (aqui tub) no indueix cap voltatge (FEM, força electromotriu).
Si apliquem una força, en el nostre cas la gravetat, el camp magnètic en moviment del nostre iman indueix voltatge a la bobina (aqui tub).
Alhora aquest voltatge hi produeix un camp magnètic. Aquest camp màgnètic que es genera a la bobina(tub) gira en el sentit contrari del camp de l’iman. Per això l’imant es frena.

Característiques

  • Llei de Faraday
  • Corrent induït
  • Llei de Lenz
  • Bobina