Que ès ?

El CCP, la ciència que es toca, s’explora i es mou

El CCP (Centre Científic Portàtil) és una instal·lació plena d’experiments sorprenents per tocar amb les mans, on l’alumnat pot entendre de forma atractiva i lúdica allò que massa sovint els arriba de forma abstracta amb fórmules.

És portàtil: Es munta i desmunta per poder viatjar per els centres educatius. Està organitzat en mòduls independents, fàcil de transportar i accessible a qualsevol centre o AMIPA de les Balears. S’instal·la dues setmanes a cada centre i és accessible a TOT l’alumnat.

És democràtic i transversal perquè arriba als joves i les joves per igual, sense horaris o grups tancats d’extraescolars. Sense desplaçaments. Es pot gaudir en grup o individualment, amb l’ajuda d’un professor o És un recurs extraordinari, perquè Balears no compta amb un centre científic o un museu de la ciència, perquè molts centres no disposen de recursos experimentals i perquè als professors els hi falta el temps per generar aquest tipus de materials.

Aquest viatge va començar el 2021 gràcies a l’ajuda de les Amipas i els IES Joan Alcover i Ramon Llull de Palma amb resultats més que positius. Això vol dir, que més de 1500 estudiants han gaudit del CCP en poques setmanes, entenent la ciència d’altra manera, jugant i emocionant-se amb allò que havien d’estudiar.

El contingut del CCP
El CCP consisteix en diversos mòduls organitzats per àrees temàtiques. Cada mòdul conté una sèrie d’experiments i uns panells explicatius amb imatges, curiositats i informació rellevant que acompanyen els materials. Amb aquests, els/les estudiants poden jugar i experimentar, aprenent de forma lúdica diferents fenòmens físics. Tot això, està dissenyat i preparat per a què es pugui desmuntar i emmagatzemar en uns contenidors que, a més de possibilitar el seu transport per les diferents centres educatius, fan la funció de taules o expositors.
Mòdul 1 Magnetisme i Electricitat
Mòdul 2 Acció – Reacció
Mòdul 3 Ciència Antiga i màquines simples
Mòdul 4 Geometria i matemàtiques

Característiques

  • És portàtil
  • És democràtic i transversal
  • És un recurs extraordinari