Pitàgoras amb Aigua

El teorema de Pitàgores és potser el teorema més famós que aprenem a les matemàtiques. Ens diu que si tracem un triangle rectangle, el quadrat del costat més llarg és igual a la suma dels quadrats dels costats curts.
Aquesta és l’expressió geomètrica del famós teorema i que només és vàlid per a triangles rectangles:
Hipotenusa c al quadrat és igual al costat mitjà a al quadrat més costat curt b al quadrat.

c²= a²+ b²

En aquest cas, l’àrea es multiplica per un centímetre (que és la profunditat dels recipients). Però com que estam multiplicant per la mateixa profunditat a ambdós costats de l’equació (tant al costat més llarg o hipotenusa, com als costats curts) aquesta no varia.

El experiment es la demostració gràfica del teorema utilitzant un triangle els costats del qual tenen les longituds 3, 4 i 5. És el triangle rectangle més fàcil de construir i, possiblement, es va utilitzar per obtenir angles rectes a les construccions arquitectòniques des de la més remota antiguitat. Per això també es diu Triangle sagrat egipci.