Màquines Simples

Són unes eines dissenyades per transformar una força de manera que es pugui utilitzar més eficient per fer un treball.
Les màquines simples poden ser considerades com els «blocs de construcció» elementals a partir dels quals es dissenyen màquines més complexes com ara el mecanisme d’una bicicleta, on s’utilitzen rodes, palanques i politges.
La idea de màquina simple es va originar al voltant del segle III a. C. amb el físic grec Arquimedes, que va estudiar la palanca, la corriola, i el cargol. Va descobrir el principi d’avantatge mecànic, reflectit a la famosa frase tradicionalment atribuïda a Arquimedes respecte a la palanca: «Dóna’m un punt de suport, i mouré la Terra.»
Exemples: La corda, la palanca, la politja i el pla inclinat (falca).

Característiques

  • Transformació força
  • Palanca
  • Corriola
  • Cargol