Galton Box

La teoria de la probabilitat és una branca de les matemàtiques que estudia els fenòmens aleatoris com ara el llançament d’un dau o d’una moneda. La Màquina de Galton és un dispositiu que visualitza la distribució de probabilitats.
La Màquina de Galton és un dispositiu per demostrar que, amb una mostra prou gran, la distribució binomial s’aproxima a la distribució normal.