Ferrofluid

Els ferrofluids es componen de partícules ferromagnètiques suspeses en un fluid portador, que comunament és un solvent orgànic. Va ser inventat el 1963 per Steve Papell per a la NASA i avui dia té infinitat d’ aplicacions industrials .
El ferrofluid és un líquid que és atret pels pols d’un imant. És una suspensió col·loidal fet de partícules a nano escala molt petites. Les nanopartícules magnètiques es dispersen en un líquid portador utilitzant un surfactant. El surfactant és tensioactiu i facilita que es recobreixen les nanopartícules i eviten que s’agrupin.

Característiques

  • Nanopartícules magnètiques
  • Camp magnètic
  • Suspensió col·loidal
  • Surfactant