Com funciona ?

CCP ès ciència de proximitat

El CCP es vehicula a través de les AMIPAS, com a part activa de la comunitat educativa.
És un projecte col·laboratiu en el qual cada AMIPA finança un mòdul que, a la vegada, és cedit a la resta. D’aquesta manera, totes les AMIPAS poden beneficiar-se de l’intercanvi. El CCP creix amb la incorporació de noves AMIPA que financien nous mòduls. Es genera un projecte transversal entre diferents centres, el que permet l’intercanvi de recursos i coneixement.
De la gestió, reparació, transport i instal·lació dels mòduls es fa càrrec el CCP sense representar en cap cas un sobrecost per a les famílies.

Característiques

  • Proximitat
  • Accessible