El CCP

La ciència està plena de curiositats, experiments, resultats insospitats, aplicacions tangibles… La ciència és viva, es pot tocar, explorar… per què no fer-ho també als centres educatius? Aquesta és la idea del CCP.