Agència de col·locació

El Col•lectiu de Cultura Popular va ser reconegut per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, com a Agència de Col•locació Col•laboradora, amb la identificació número 0900000013.
El nostre objectiu és la intermediació laboral gratuïta entre persones que busquen feina i empreses contractants que ofereixen vacants laborals.
La nostra finalitat és la inserció laboral de persones:

– majors de 45 anys que porten més de 3 mesos en atur
– menors de 45 anys perceptors durant 6 mesos o més, de prestacions no contributives

Oferim a les empreses contractants:

– Resposta ràpida i propera a les necessitats laborals
– Gestió integral de les candidatures a les ofertes de treball
– Seguiment a la contractació a la persona treballadora i a l’empresa
– Informació i assessorament sobre ajudes a la contractació de persones en risc d’exclusió social
– Estudi sobre les necessitats competencials de les futures persones treballadores

Oferim a les persones participants:

– Valoració individual del perfil competencial en el context del món laboral
– Experimentar les eines i canals de recerca i l’entrevista de feina, millorant la seva ocupabilitat
– Presentació a ofertes de feina, seguiment de candidatures i adaptació dels resultats als objectius plantejats
– Borsa pròpia de treball

Horari d’atenció al públic:
Dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 15; dimarts, de 9 a 12
Dilluns, dimarts i dijous, també de 16 a 18:30