KAUSAY

Projecte d’orientació destinat a joves en risc d’exclusió social amb una edat entre 16 i 30 anys, amb especial atenció aquells que no tinguin el graduat escolar.

2015kausaypublicitat

 

A través d’aquest projecte volem donar oportunitats de creixement i descoberta personal a joves que degut a la seva situació no tenen possibilitat de realitzar altres projectes de formació i/o inserció ja que no compleixen el perfil. Des del Col·lectiu de Cultura Popular hem elaborat un projecte personalitzat d’atenció i orientació per aquestes persones basat en la metodologia d’orientació per competències i complementat amb un tastet d’oficis que els facilitarà a través de la pràctica anar adquirint competències tècniques que puguin despertar el seu interès en la continuació de la formació o la inserció al mercat laboral. De manera transversal es treballaran els hàbits, les habilitats socials i d’altres aspectes que es detectin com a necessaris en el grup de joves que estiguin inscrits al projecte.